NOVA KALIP SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

 MİSYONUMUZ

           Müşterilerine üstün kalitedeki ürünleri, düşük maliyet ile, tam zamanında teslim etmektir.

          VİZYONUMUZ

          Sektörümüzde, üretim anlayışımızla ve uygulamalarımızla yurtiçi ve yurtdışında Önder ve Örnek bir işletme olmaktır.

          DEĞERLERİMİZ

·        Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacak şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştirmek,

·        Sürdürülebilir büyüme stratejimize ve ilkelerimize göre çalışmak,

·        Ar-Ge ve İnovasyon süreçleri ile yeni yatırımlar, fikir, proje ve ürünler geliştirerek şirketimizin mali ve fikri sermayesini artırmak,

·        Girişimciliğe önem vererek yeni fikirlere ve değişime açık olmayı desteklemek,

·        Sürekli iyileştirme prensibini benimseyerek düzenli olarak süreçlerimize değer iyileştirmeleri uygulamak,

·        Şirket içinde ve şirket dışındaki iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizde iş etiği ilkelerine ve kanuni esaslara göre davranmak,

·        İş güvenliği, çevre güvenliği ve bilgi güvenliği bilincine sahip olmak,

·        Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırarak motivasyon ve aidiyet duygusu yaratmak,

·        Şeffaf, açık ve güvene dayalı iletişim kurmak,

               Yönetim Kurulu Başkanı